Notera

Denna hemsida är bäst optimerad för:

  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Microsoft Edge

Access teknik

Larm & Övervakningssystem

Image

Ett företag i säkerhetsbranschen

Image

Skydda dig innan olyckan är framme

Image

Kameror för övervakning

Image

Du kan lita på ditt system

Image

Upptäck faran i tid med rökdetektor

Vi är en fullservicepartner inom larm- och övervakningsbranschen som hjälper såväl stora som små företag med allt från rådgivning och projektering till installation och service. Oavsett om det handlar om enklare installationer eller omfattande speciallösningar ser vi till att systemen är anpassade efter kundernas behov, och att de uppfyller våra högt ställda krav på kvalitet och driftsäkerhet.

 


 

Tjänster

Access teknik erbjuder kundanpassade lösningar inom områden som:

•Brandlarm •Inbrottslarm •Passersystem
•Integreradesystem •CCTV/Kamerasystem

Vi står till tjänst med helhetslösningar allt från planering, projektering till installation och driftsättning samt utför kontinuerlig service efter anläggningarna har tagits i drift. Vi hjälper Er alltid att hitta den bästa lösningen utifrån Era krav och anpassar installationerna därefter. Hög driftsäkerhet och kvalitet är en självklarhet precis som bra och snabb service.

Vi arbetar med flera på marknaden förekommande fabrikat och vi kan även vara en objektiv resurs för konsultationer och rådgivning. Vårt nätverk av samarbetspartners ger oss en stor flexibilitet i de jobb vi utför och det vi själva inte installerar som t.ex. lås, galler och skyddsfilm tar vi ändå fullt ansvar för och vi sköter alla kontakter med leverantörerna, vilket underlättar för våra kunder.

 

Referenser/Kunder

Bland våra kunder hittar man såväl små företag som multinationella koncerner. I de flesta fall har vi tagit ansvar för hela processen från planering, projektering till installation och driftsättning samt utfört kontinuerlig service efter att anläggningarna har tagits i drift. Nedan följer ett urval av våra kunder.

Tetra Pak

Akzo Nobel

Lunds Universitet

Gambro

Flextrus

Alfa Laval

NCC

Riksbyggen

Posten

Wihlborgs

LKF

Briggen

Tyréns

ÖMAB

SEB

Nordea

Cydonia

Bayer AB

 

Hennes & Mauritz

Thage Andersson

Åke P fågel och Vilt

Flädie Mat och Vingård

Prenad

Bravida

CaverionSamarbetspartners

Consillium säkerhet Syd

Stanley Security

Bravida Säkerhet

G4S

Certego

Kentima


 


 

Om oss

Access teknik är ett mindre företag som arbetar med säkerhet och teleanläggningar. Våra anställda har lång erfarenhet i branschen.

En viktig del i vårt koncept är att vi erbjuder våra kunder högsta möjliga kompetens, något som vi försäkrar oss om genom kontinuerlig vidareutbildning av vår personal inom ny teknik.

Vi har vår bas i Staffanstorp och verkar i hela Örestadsregionen. Vårt centrala läge hjälper oss att upprätthålla en hög servicenivå med snabb service åt alla våra kunder. Vi har ett väl utvecklat nätverk av samarbetspartners som vi utnyttjar vid behov. Det gör det möjligt för oss att ta på oss hela entreprenader och erbjuda våra kunder helhetslösingar med t.ex. lås, grindar, galler, säkerhetsglas etc.

För våra kunder betyder det att de får en partner att arbeta med som ansvarar för hela anläggningen istället för flera leverantörer. Vi är medlemmar i Stöldskyddsföreningen och är polisgodkända.

 

Kontakt

Telefon:

 

Mobiltelefon:

Jim Borglin

Richard Virgili

 

e-post:

 

 

Besöks- och leveransadress:

 

 

 

Postadress:

046-23 90 00

 

 

070-322 60 71

070-322 60 61

 

jim.borglin@accessteknik.se

richard.virgili@accessteknik.se

 

Access teknik i Örestad AB

Verkstadsvägen 24

245 34 Staffanstorp

 

Access teknik i Örestad AB

Kyrkovägen 1A

235 41 Vellinge