Tjänster

Access teknik erbjuder kundanpassade lösningar inom området

• Brandlarm • Inbrottslarm • Passersystem
•Integreradesystem • CCTV/Kamerasystem

Vi står till tjänst med helhetslösningar allt från planering, projektering till installation och driftsättning samt utfört kontinuerligt service efter anläggningarna har tagits i drift. Vi hjälper Er alltid att hitta den bästa lösningen utifrån Era krav och anpassar installationerna därefter. Hög driftsäkerhet och kvalitet är en självklarhet precis som bra och snabb service.

Vi arbetar med flera på marknaden förekommande fabrikat och vi kan även vara en objektiv resurs för konsultationer och rådgivning. Vårt nätverk av samarbetspartners ger oss en stor flexibilitet i de jobb vi utför och det vi själva inte installerar som t.ex. lås, galler och skyddsfilm tar vi ändå fullt ansvar för och vi sköter alla kontakter med leverantörerna, vilket underlättar för våra kunder.